Organizacja szkoły w czasie zakazu zgromadzeń masowych

Zajęcia rozpoczyna się jutro tak, jak zawsze o godz. 8.10

Uczniowie udają się prosto do swoich klas, gdzie przejmuje ich nauczyciel.

 

Zajęcia kończą się o godz. 13 ( do 13.20 ) 

Uczniowie , którzy wracają samochodem szkolnym wychodzą o godz. 13.00.Po nich wychodzi na zewnątrz klasa 1 i 2, następnie kl.3 i 4, potem kl.5-6, 7-9 i jako ostatnia wychodzi kl.10., mniej więcej o godz. 13.20.W ten sposób ograniczymy kontakt dzieci z różnych klas i ograniczymy ilość dzieci przebywających jednocześnie w korytarzu.

 

Wszystkie lekcje będą się odbywały w klasach , lub na zewnątrz.

Sale lekcyjne:

Stoliki zostaną rozsunięte- zbędne rzeczy i materiały zostaną usunięte,.

Przybory do pisania będą na poszczególnych stolikach ucznii, nie będzie przyborów,kredek itp. do wspólnego użytkowania.

Klasa 3 i 4 zostaną rozdzielone na dwie sale lekcyjne, ponieważ w jednej klasie jest za mało miejsca.Klasa 3 zostanie przeniesiona do sali ,gdzie odbywały się dodatkowe zajęcia, inne klasy nie będą miały tam wstępu.

Dla klas od 7 do 10 będzie także do użytku pracownia plastyczna.

Poszczególni nauczyciele będą przychodzili do sal.

 

Czas wolny-od godz. 13-16, będzie w salach lekcyjnych,na zewnątrz, jeśli pogoda pozwoli.

Hol:

Pauzy zostaną rozdzielone, by ograniczyć liczbę ucznii.

 

godzl.9.20-9.40               1.-2.b Hanna Dísa

godz.9.30-9.50                5.-6.b Solla

godz.9.40-10.00              3.-4.b Ágústa

 

Owoce:

Przerwa na owoce będzie jak dotąd- nauczyciele rozdzielają owoce w swoich klasach.

 

Stołówka:

Zmian czasu na obiad dla ucznii z klas 1-2 i 5-6

Godz..11.10 - 11.40 1.-2klasa oraz  5.-6.klasa  (lekcje z godz.  kl.11.10 przełożone na godz.11.40)

Godz.11.50 - 12.20 3.-4.klasa 7.-9.klasa i  10 klasa.

 

Szkoła muzyczna:

Żadnych zajęć wspólnych, nowy plan zajęć. 

Lekcje indywidualne  będą nadal, uczniowie z tej samej klasy będą mieli zajęcia tego samego dnia .

Instrumenty, stojaki i wieszaki w przedpokoju będą dezynfekowane po każdym uczniu.

 

Ogólnie:

W dalszym ciągu będziemy podkreślać znaczenie i pilnować mycia rąk i dezynfekcji.

Sala stolarska, sala do gotowania i sala gimnastyczna nie będzie użytkowana.

Sytuacja będzie oceniana każdego dnia, można się liczyć z możliwymi dalszymi zmianami