Sjálfsmat - innra mat

 Innra mat grunnskóla er lögbundið skv. lögum frá Alþingi nr. 91/2008 .

Tilgangur með matinu er að auka skilvirkni í umbótastarfi skólans. Matið er altækt þar sem öll helstu svið skólans eru metin og árangursmiðað þar sem upplýsingar og niðurstöður eru nýttar til að endurskipuleggja 

Innra mat - 2020-2024

Matsáætlun GÞ 2020-2021

Niðurstöður og umbætur vegna sjálfsmats kennara vorönn 2021

 

Starfsmannasamtal vorönn 2022