Grunnskólinn á Þórshöfn og leikskólinn Barnaból auglýsa eftir deildarstjóra stoðþjónustu.

Grunnskólinn á Þórshöfn og leikskólinn Barnaból auglýsa eftir deildarstjóra stoðþjónustu.

Um er að ræða 100% starf sem skiptist á milli stofnana í hlutfalli við þörf hverju sinni.

Mikið og gott samstarf er á milli skólanna og í unnið er í anda lærdómssamfélags, mikil áhersla er á teymisvinnu og góð samskipti. Báðir skólar hafa innleitt agastefnuna Jákvæður agi og starfa eftir þeirri stefnu.

Í Grunnskólanum á Þórshöfn eru 55 nemendur og  á Barnabóli eru 25 börn

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Umsjón með stoðkennslu og kennslu íslensku sem annars máls
 • Sér til þess að veitt sé stoðþjónusta í hverjum árgangi eftir þörfum
 • Er tengiliður skólans við sálfræðinga, talmeinafræðinga og aðra sérfræðinga og stofnanir sem tengjast skólunum
 • Er tengiliður um samþætta þjónustu í þágu farsældar barns
 • Veitir stuðningsfulltrúum faglegan stuðning
 • Situr teymis- og skilafundi eftir því sem við á
 • Aðstoðar kennara við gerð einstaklingsnámskráa
 • Aðstoðar kennara við að skipuleggja nám barna með sérþarfir í námshópi
 • Hefur eftirlit með námsgögnum sem eru sérstaklega ætluð í stoðkennslu  og sér um skipulagningu á stoðkennsluaðstöðu í samráði við aðra stjórnendur.
 • Útbýr aðlagaðar stundaskrár nemenda þegar þörf er á

Menntunar og hæfniskröfur

 • Umsækjandi skal hafa leyfisbréf til kennslu
 • Framhaldsmenntun og reynsla sem nýtist í starfi, s.s. á sviði sérkennslu og/eða stoðþjónustu
 • Stjórnunarreynsla æskileg
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki
 • Frumkvæði og metnaður
 • Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku
 • Góð almenn tölvukunnátta

Ráðið er í stöðuna frá 1. ágúst 2024

Umsókn um starf skal senda á halldoraf@langanesbyggd.is eða  hilma@thorshafnarskoli.is

 

Umsóknarfrestur er til og með 5. apríl 2024 og skal með umsóknum fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.